mieszkania, domy, działki, nieruchomości w Rybniku, Żorach, Gliwicach
NALEŻYMY DO GRUPY SON - Ogłoszenia sprzedaży nieruchomości

Polityka Prywatności / Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Źródło: www.wikipedia.pl

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Agencja Nieruchomości SOLEY z siedzibą w Żorach przy ul. Osińska 46.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Agencją Nieruchomości SOLEY - Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które posiada własną polityką prywatności/cookies:
- Polityka ochrony prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE

Agencja Nieruchomości SOLEY
44-240 Żory ul. Osińska 46
44-100 Gliwice ul. Wysoka 8-10, lokal nr 3
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 59

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, firma Agencja Nieruchomości SOLEY ustala następujące zasady ochrony danych osobowych swoich klientów.

1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest firma: Agencja Nieruchomości SOLEY z siedzibą w 44-240 Żory ul. Osińska 46.

2. Za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie odpowiada Irena Pytlik - Pochaba dostępna również pod tel. +48603583672 lub pod adresem e mail: Irena.Pytlik@soley.nieruchomosci.pl

3. Dane osobowe klientów przechowywane są wyłącznie w formie papierowej (umowa pośrednictwa, dokumenty konieczne do transakcji) oraz w jednym komputerze w firmie, zabezpieczonym hasłami. Firma nie korzysta z danych osobowych w marketingu i reklamie ofert nieruchomości w sieci internetowej.

4. Firma przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:
- realizacja zawartych umów pośrednictwa;
- wymiana informacji z klientami poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną;
- weryfikacja stanu prawnego nieruchomości;
- gromadzenie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe są udostępniane innym klientom tylko za zgodą właściciela danych, zapisaną w umowie pośrednictwa. Nie są udostępniane żadnym organizacjom, ani instytucjom, za wyjątkiem władz państwowych, w przypadkach dopuszczonych polskim prawem.

6. Dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie są umieszczane w archiwum firmy na okres wymagany przez przepisy prawa (m.in. podatkowe). Po upływie tego terminu dokumenty zawierające dane osobowe są trwale niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7. Każdy klient, którego dane osobowe są w posiadaniu firmy ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do bycia zapomnianym.

8. Zgłoszenie konieczności usunięcia danych osobowych przed upływem terminu umowy pośrednictwa lub przed wykonaniem umowy przez firmę, równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy pośrednictwa pod warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez firmę na warunkach określonych w umowie pośrednictwa.

9. Wszystkim klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie RODO z dnia 25 maja 2018 r.

Żory 20 maja 2018r.
Irena Pytlik - Pochaba

  • ul. Kościuszki 59, 44-200 Rybnik, woj.Śląskie, Polska

  • ul. Osińska 46, 44-240 Żory, woj.Śląskie, Polska

  • ul. Wysoka 8-10, lokal nr 3, 44-100 Gliwice, woj.Śląskie, Polska